Otestujte si kombinaci žárovky se stmívačem ve 3 krocích
Máte už žárovku nebo stmívač?
Vyberte žárovku / stmívač
Zobrazte žárovku / stmívač
Vyloučení odpovědnosti
Následující výsledky jsou založeny na měření v naší testovací laboratoři. V závislosti na délce kabelu, stavu sítě a dalších faktorech, může dojít k odlišným výsledkům. Níže uvedené shrnutí obsahuje pouze nezávazné informace o možném použití na vlastní nebezpečí našich zákazníků. Všechny informace se vztahují pouze na výrobky testováné u nás. Odlišné nebo modifikované produkty, které mají stejné označení produktu, nejsou brány v úvahu. Pouze u kombinací u nás testovaných můžeme zaručit, že nemůže dojít k poškození stmívače nebo žárovky a že neexistuje žádné nebezpečí ohrožení života a zdraví, například požárem. Schneider Electric nepřebírá žádnou zodpovědnost za funkčnost nebo za správnost a úplnost všech informací a jejich využívání, a nepřijímá žádnou právní zodpovědnost v použitelném právním rámci.