Test om din lyskilde og lysdæmper passer sammen i tre trin
Lysdæmper eller lyskilde som udgangspunkt?
Vælg lysdæmper eller lyskilde
Vis lysdæmper eller lyskilde
Ansvarsfraskrivelse
De angivne resultater er baseret på målinger i vores testlaboratorium. Afhængig af kabellængder, støj fra forsyningsnet og andre faktorer, kan forskellige resultater forekomme. Nedenstående er ikke juridisk bindende og er alene til valgfri brug på vores kunders egen risiko. Alle oplysninger vedrører kun produkter testet af os. Modificerede produkter, der har samme produktbetegnelse, er ikke anført. Kun med de kombinationer, som er testet af os, kan vi garantere, at lysdæmperen og lyskilden ikke beskadiges, og at der ikke opstår farer for personskade, f.eks. ved brand. Schneider Electric fraskriver sig ethvert ansvar for funktionerne, for nøjagtigheden og fuldstændigheden af oplysningerne og dets anvendelse, og accepterer ikke noget ansvar inden for de gældende retslige rammer.