Ελέγξτε το συνδυασμό λαμπτήρων / dimmer σε 3 βήματα
Έχετε ήδη κάποιο λαμπτήρα ή dimmer;
Επιλέξτε dimmer ή λαμπτήρες
Εμφάνιση dimmer ή λαμπτήρων
Αποποίηση ευθυνών
Τα ακόλουθα αποτελέσματα βασίζονται σε μετρήσεις που έγιναν στο εργαστήριο δοκιμών μας. Ενδέχεται να προκύψουν διαφορετικά αποτελέσματα, ανάλογα με τα μήκη των καλωδίων, τις συνθήκες του δικτύου και άλλους παράγοντες. Η περίληψη που ακολουθεί περιέχει μη δεσμευτικές πληροφορίες και η χρήση τους από τους πελάτες είναι προαιρετική και με δική τους ευθύνη. Όλες οι πληροφορίες αναφέρονται μόνο σε προϊόντα που δοκιμάστηκαν από εμάς. Προϊόντα με απόκλιση ή που έχουν τροποποιηθεί ακόμα και αν φέρουν την ίδια επωνυμία εξαιρούνται από τα εμφανιζόμενα αποτελέσματα. Μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των χρηστών π.χ από φωτιά, μόνο για τους συνδυασμούς dimmer & φωτιστικών σωμάτων που δοκιμάστηκαν από εμάς Η Schneider Electric δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τη λειτουργία των συνδυασμών dimmer - φωτιστικών σωμάτων ούτε για την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών και τη χρήση τους και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη στο ισχύον νομικό πλαίσιο.