Pārbaudiet lampas un gaismas regulatora saderību trīs soļos
Jums ir lampa vai gaismas regulators?
Izvēlieties gaismas regulatoru vai lampu
parādīt gaismas regulatoru vai lampu
Saistību atruna
Rezultāti ir balstīti uz mērījumiem mūsu testēšanas laboratorijā. Rezultāts var atšķirties pie dažādiem kabeļu garumiem, tīkla stāvokļa un citiem faktoriem. Informācijai šajā atskaitē ir tikai informatīvs raksturs, un tālākās darbības, ko veic klienti ir viņu pašu risks. Visa šeit minētā informācija attiecas tikai uz tiem produktiem, ko esam pārbaudījuši. Uz citiem līdzīgiem vai modificētiem produktiem, kas ir ar to pašu produkta apzīmējumu, informācija neattiecas. Tikai kombinācijās, kuras mēs esam pārbaudījuši, varam garantēt, ka netiks bojāts gaismas regulators un lampa, un ka nepastāv risks dzīvībai vai veselībai, kā arī ugunsgrēka draudi. Schneider Electric neuzņemas atbildību par funkcijām, to precizitāti un šīs informācijas izmantošanu, kā arī piemērojamo tiesisko regulējumu.