Test din lampe- / dimmerkombinasjon i 3 steg
Har du allerede lyskilde eller dimmer?
Velg dimmer eller lyskilde
Vis dimmer eller lyskilde
Ansvarsfraskrivelse
Følgende resultater er basert på målinger foretatt i vår testlab. Avhengig av kabellengder, nettverksforhold og andre faktorer, vil resultatene kunne variere. Sammendraget nedenfor inneholder kun mulige anvendelsesområder for produktene og disse foretas på kundens eget ansvar. All informasjon som fremkommer, refererer kun til produkter som har blitt testet av oss. Avvikende eller modifiserte produkter, med samme produktbetegnelse, er ikke vurdert. Vi kan kun garantere for at de dimmer- og armaturkombinasjoner som er testet av oss, ikke blir skadet og at disse ikke representerer fare for liv og helse ved eksempelvis brann. Schneider Electric påtar seg ikke ansvaret for funksjonalitet eller for nøyaktigheten og fullstendigheten av informasjonen og dens virkeområde. Schneider Electric påtar seg ikke noe ansvar innen gjeldende rett, utover det som må følge av preseptorisk lovgivning.