Kontrollera ljuskälla/dimmer kompatibilitet i 3 steg
Har du redan ljuskälla eller dimmer?
Välj ljuskälla eller dimmer
Visa ljuskälla eller dimmer
Ansvarsfrihet
Alla testresultat i denna Dimmerguide baseras på mätningar i vårt eget testlab. Genom skillnader i kabellängder, elkvalitet och andra faktorer kan olika testresultat förekomma. Resultaten i vår Dimmerguide är därför endast vägledande och används på våra kunders egen risk. Informationen i Dimmerguiden avser endast produkter som vi testat själva. Modifierade produkter med samma referenser omfattas inte av Dimmerguiden. Vi kan bara garantera en säker kombination av ljuskälla och dimmer utan risk för förkortad livslängd på produkterna, överhettning etc, vid användandet av produkter testade av oss. Schneider Electric tar inget ansvar för funktion, tillförlitlighet eller fullständighet i given information och dess användning. Vi accepterar inte heller några avsteg från gällande installationsförordning.